START   FÖRETAGET   MILJÖ   SERVICE   AUTOMATER   SORTIMENT   ÅTERFÖRSÄLJARE 
 

 
SERVICE
Personlig service
När du låter oss ta hand om pausen kan du glömma alla praktiska bekymmer. Hög servicegrad är en självklarhet. Vi gör personliga besök hos dig regelbundet och tar hand om dina leveranser. Du får information om nyheter och förbättringar. Och du har alltid tillräckligt av dryck, kakor och andra tillbehör hemma.

Combiavtal
Med vårt Combiavtal får du både Hygienisk och Teknisk service (se nedan).
Hygienisk service
Det är självklart mycket viktigt att kaffeautomaten görs ren regelbundet, det gäller såväl utsidan som insidan. Och ingår även i EU:s hygiendirektiv (HACCP). En välskött och rengjord utrustning ger alltid det bästa kaffet och minimerar risken för driftstörningar. Alla Acapo automater är mycket lätta att hålla god hygien i.

För dig som själv fyller på din automat men inte har tid eller inte vill sköta rengöringen själv, är vårt hygienserviceavtal ett mycket bra alternativ.

Vår utbildade personal kommer då efter överenskommelse, varannan vecka, var fjärde vecka eller var åttonde vecka, allt beroende på hur mycket automaten används och dina önskemål.
Teknisk service
Det tekniska serviceprogrammet innebär att vi besöker dig enligt överenskommelse, t ex var sjätte månad.

När vår tekniker utför teknisk service enligt programmet sker detta i preventivt syfte. Att förekomma driftstopp är ju bättre än att bli överraskad av ett sådant.

Du kan givetvis när som helst ringa oss om du behöver ytterligare information eller hjälp.

Ett tekniskt serviceavtal till en fast årskostnad innebär:
Förebyggande service 1 eller 2 gånger per år, vilket minskar risken för
   driftstopp.
• Inga oförutsedda kostnader uppstår för service och underhåll.
• Lånemaskin utan kostnad om automaten måste tas in till verkstad.
• Begränsad inställesetid.
• Förtur vid ett eventuellt driftstopp.
 
© ACAPO Pausdrycker AB
| Torsåsgatan 8 | 392 39 Kalmar | 0480-240 01 | info@acapo.se |