START   FÖRETAGET   MILJÖ   SERVICE   AUTOMATER   SORTIMENT   ÅTERFÖRSÄLJARE 
 

 
MILJÖ
Med tanke på miljön
Vår verksamhet har sin bas i Kalmar (www.kalmar.se) - en vacker stad i en fantastisk miljö. En miljö att njuta av och en miljö att ta vara på, inte bara i Småland och Sverige. Den globala miljön är allas vårt ansvar.

Det som är bra för miljön är också bra för kvaliteten. Inga onödiga transporter; produkter utan tillsatsämnen; resurssnåla och kretsloppsanpassade förpackningar - alla sådana åtgärder bidrar till att garantera den höga kvalitet som vi eftersträvar. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre.

Acapos affärsidé bygger på en strävan efter att ta till vara och förbättra pausen i vår vardagliga miljö - på arbetet, hos frisören, på gymet och många andra ställen. En av förutsättningarna för att lyckas är att vi eftersträvar detta i samklang med naturen. Vi har anpassat vår produktion, våra förpackningar och våra transporter till de miljökrav som EU ställer i sina direktiv "HACCP" (Hazard Analysis Critical Control Points).
Minimera den negativa miljöpåverkan
Vi tror på en minimerad negativ miljöpåverkan och ett större engagemang från företag med hjälp av individen. Vår ambition är att Du som kund ska möta personal med god kunskap i aktuella miljöfrågor. Vi ska var och en alltid följa dessa principer i vårt arbete på Acapo:
  • Tänk i förväg igenom hur ditt arbete påverkar miljön.
  • Fråga och ta hjälp om du är osäker.
  • Använd både förnuft och känsla som vägledning.
  • Var försiktig och använd inte material och produkter med miljörisker eller okända konsekvenser.
  • Välj eller föreslå miljömässigt bättre alternativ när det är befogat.
  • Hushåll med naturresurser.

Vi är måna om att nå våra miljömål och ställer därför höga krav på våra leverantörer, medarbetare, återförsäljare och kunder. Naturligtvis har vi också en viktig uppgift i att kunna erbjuda våra kunder ett miljöanpassat sortiment av produkter, genom:

  • Miljöanpassade förpackningar.
  • Miljöanpassade produkter.
  • Miljöanpassade komponenter i automaterna.
  • Våra transport- & servicebilar drivs på miljöbränsle som rapsolja och blyfri bensin.


 
© ACAPO Pausdrycker AB
| Torsåsgatan 8 | 392 39 Kalmar | 0480-240 01 | info@acapo.se |